Ex.phil
Del 1: Filosofihistorie og vitenskapshistorie

Den greske filosofi
Middelalderen
Den nyere tid
Den nyeste tid

Del 2: Vitenskapsteori

A: Språk og argumentasjonsteori
B: Vitenskapsfilosofi

Ex.fac
Fellesdel

Etikk
Vitenskap og rasjonalitet

Variantdel

Lingvistikk

 

 

Tips en venn om denne siden
Diskuter dette temaet
Skriv i gjesteboka

Få dagens filosofi-sitat på email
Tips oss om gode ex-phil linker
Send inn dine ex.phil-notater

Oversikt over pensum-litteraturen
Linker

Etikk

Kilder: Forlesninger ved Arne Strand, kurs med Ståle R. S. Finke, Truls Wyller: Etikkens historie. En systematisk framstilling.

Nummereringen vil i stor grad følge forelesningene til A. Strand.

1. Noen begreper. Oversikt.

1.1 Prinsipper.

1.2 Normer.

1.2.1 Ulike typer normer.

1.2.1.1 Forskjeller / likheter mellom etiske normer og de andre typene normer.

1.2.2 Fire komponenter i en norm.

1.2.3 Prima facie normer.

1.2.4 Veien ut av en normkonflikt.

1.3 Fire definisjoner.

1.3.1 Etiske egenskaper.

1.3.2 Etiske forskjeller.

1.3.3 Etisk relevante egenskaper.

1.3.4 Etisk relevante forskjeller.

1.4 Etiske standpunkter / etiske intuisjoner / moralske intuisjoner.

1.4.1 Krav til moralske / etiske intuisjoner.

1.5 Metaetikk.

1.5.1 Kognitivisme.

1.5.1.1 Sterk kognitivisme.

1.5.1.2 Svak kognitivisme.

1.5.2 Non-kognitivisme.

1.5.2.1 Emotivisme.

1.5.2.2 Desisjonisme.

1.6 Kasuistikk.

2. Etiske teorier.

2.1 Dygdsetikk.

2.2 Pliktetikk.

2.3 Nytteetikk (utilitarianism, på engelsk).

(c) Copyright 2004 Sten Morten Andersen,
www.StenMorten.com

Vaags, Ralph Henk
Holdepunkter til Ex.fac.
Etikk, vitenskap og rasjonalitet

Pris: 178.00
Medlemspris: 161.00
Spar: 17.00

Anbefalt litteratur, fra UiO

Johansen, Vetlesen: Innføring i etikk. Oslo 2000.

eller

Thommessen, Wetlesen: Etisk tenkning. Oslo 1996.

eller

Truls Wyller: Etikkens historie. En systematisk fremstilling. Oslo 1996.

 

Ads by Hent.no