Ex.phil
Del 1: Filosofihistorie og vitenskapshistorie

Den greske filosofi
Middelalderen
Den nyere tid
Den nyeste tid

Del 2: Vitenskapsteori

A: Språk og argumentasjonsteori
B: Vitenskapsfilosofi

Ex.fac
Fellesdel

Etikk
Vitenskap og rasjonalitet

Variantdel

Lingvistikk

 

 

Tips en venn om denne siden
Diskuter dette temaet
Skriv i gjesteboka

Få dagens filosofi-sitat på email
Tips oss om gode ex-phil linker
Send inn dine ex.phil-notater

Oversikt over pensum-litteraturen
Linker

Vitenskap og rasjonalitet

"Med den kunnskap vi har om vårt solsystem i dag, burde vi ikke snakke om elg i solnedgang, men elg i jordoppgang." -Arne Strand.

Følger forelesningene til Arne Strand, som igjen følger Jo Sivertsen: Vitenskap og rasjonalitet.

Nummereringen følger i hovedoverskiftene boka.

1. Vitenskap og samfunn.

2. Rasjonalitet.

2.1

2.2 Rasjonalitetsbegrepet. (Se også "2.3.2 Utvidelse av rasjonalitetsbegrepet".)

2.3 Algoritmer.

·  2.3.1 Hypotetisk Deduktiv Metode som algoritme.

2.3.1.1 Kommentarer til punktene under "2.3.1 Hypotetisk Deduktiv Metode som algoritme".

2.3.2 Utvidelse av rasjonalitetsbegrepet.

2.3.3 Beslutningsteori som algoritme.

3 (& 4). Bakgrunn, common sense og taus kunnskap. Livsverden, taus kunnskap og paradigmer.

3.1 Bakgrunn.

3.2 Betydninger av "Common sense".

·  3.2.1 Hva vi skal mene med "common sense". Definisjon.

3.3 Etter 1600. Common sense vs. vitenskap og rasjonalitet.

3.4 Personer, begreper.

3.5 Taus kunnskap (tacid knowledge).

4. Kap. 4 inngår i kap. 3.

5. Forståelse av tekst og handling.

6. Kommunikasjon.

6.1 Forutsetninger for at kommunikasjon skal være mulig.

6.2 Davidsons velvillighetsprinsipp.

6.3 Grice's samarbeidsprinsipp.

·  6.3.1 Grice spesifiserer.

6.4 Kontekstuelle effekter.

6.5 Effektivitetsprinsippet.

6.6 Skillet mellom vanlige og rimelige tolkninger kan forklares ut fra relevansprinsippet.

7. Observasjoner og datas teoriavhengighet.

8. Begrepsdannelse og kategorisering.

8.1 Klassisk kategorisering.

8.2 Rosch prototypemodell for kategorisering.

8.3 Naturlige slag / kunstige slag / unaturlige slag.

9. Skjønn og sannsynlighets-vurderinger.

9.1 Tversky & Kahnemann: 3 heuristikker (tommelfingerregler).

9.2 Basisrater og illusoriske korrelasjoner.

9.3 Ekspertvurderinger. Aktuariske og kliniske metoder.

·  9.3.1 Dreyfus om ekspertise.

9.3.2 Aktuariske metoder.

9.3.3 Kliniske metoder.

9.3.4 Aktuariske vs. kliniske metoder.

10. Kommunikasjon mellom kulturer.

11. Vitenskap, objektivitet, interesser og kjønnsperspektiver.

(c) Copyright 2004 Sten Morten Andersen,
www.StenMorten.com

Vaags, Ralph Henk
Holdepunkter til Ex.fac.
Etikk, vitenskap og rasjonalitet

Pris: 178.00
Medlemspris: 161.00
Spar: 17.00

 

Anbefalt litteratur, fra UiO

Obs: Du er selv ansvarlig for de bøkene du bestiller. www.StenMorten.com tar ikke ansvar for feilbestilte bøker.

Matthias Kaiser: Hva er vitenskap? Oslo 2000.

eller

Jo Sivertsen: Vitenskap og rasjonalitet. Oslo 1996.

 

 

Ads by Hent.no