Ex.phil
Del 1: Filosofihistorie og vitenskapshistorie

Den greske filosofi
Middelalderen
Den nyere tid
Den nyeste tid

Del 2: Vitenskapsteori

A: Språk og argumentasjonsteori
B: Vitenskapsfilosofi

Ex.fac
Fellesdel

Etikk
Vitenskap og rasjonalitet

Variantdel

Lingvistikk

 

 

Tips en venn om denne siden
Diskuter dette temaet
Skriv i gjesteboka

Få dagens filosofi-sitat på email
Tips oss om gode ex-phil linker
Send inn dine ex.phil-notater

Oversikt over pensum-litteraturen
Linker

Examen Philosophicum (ex.phil) linker

Notater og eksamensoppgaver

Oldtiden
Sofistene
Del 1 - Filosofihistorie - Oldtiden, Middelalderen, Den Nyere Tid, Den Nyeste Tid
Del 2A- Språk og argumentasjonsteori
Del 2B- Vitenskapsfilosofi
Del 2B av Kjetil Kjernsmo
Øveark i examen philosophicum (Word Doc.) HTML-versjon
Tidsoversikt
Hjelpekompendium til Examen Philosophicum,
2. utgave, Høgskolen i Stavanger 2002 (Word Doc) HTML-Versjom
HiBO - Eksamen 1999
HiBO - Eksamen 2000
HiBO - Eksamen 2001
HiBO - Eksamen vår 2002

Oppgaver

Vitenskapsfilosofioppgaver til Ex.phil av Frithjof Olsen

Gjør rede for karakteristiske trekk ved hypotetisk-deduktiv metode
Gjør rede for Popper sitt syn på om det er mulig å verifisere vitenskapelige teorier og å finne fram til absolutt sannhet - Forklar hvordan Kuhn i dette spørsmålet avviker både fra de logiske positivistene og fra Popper?

Helene Tenker svarer på (nesten) alle veiledningsoppgavene til examen philosophicum.

Løsningsforslag

Examen Philosophicum, høsten 1996
Examen Philosophicum, våren 1997
Examen Philosophicum, høsten 1997

Tips

Statistikk, eksamensoppgaver i ExPhil, del 1
Hva må kunnes?
Sentrale begrep i eksamensoppgaver av Thomas Hornburg

Diskusjonsgrupper

StenMorten.com's ex.phil og ex.fac-diskusjoner
Universitetsforlagets diskusjonsgrupper for ex.phil

Tilleggslitteratur på nettet

Machiavellis Fyrsten ("The Prince") og om Machiavelli på en side av Alwyn Botha
I tillegg kan tre andre bøker av Machiavelli lastes ned fra The Gutenberg Project.
John Lockes "Two Treatises Of Government"
Flere av Humes bøker fraThe Gutenberg Project
Flere av Kants bøker fra The Gutenberg Project
Filosofi.no

Filosofiske ordbøker

Filosofiske spørgsmål - Begrebsordbog (dansk)
Standfor Encyclopedia of Philosophy (engelsk)
A Dictionary of Philosophical Names and Terms (engelsk)
Dictionary of Philosophy of Mind (engelsk)

Læresteder

Ex.phil ved NTNU
Ex.phil ved Universitetet i Bergen (UiB)
Ex.phil ved Universitetet i Oslo (UiO)
Ex.phil ved Høgskolen i Østfold
Ex.phil og ex.fac ved Høgskolen i Agder
Ex.phil ved Høgskolen i Molde
Ex.phil ved Høgskolen i Vestfold
Ex.phil ved Høgskolen i Volda
Ex. phil ved Høgskolen i Telemark - Bø
Ex.phil ved Høgskulen i Sogn og Fjordane
Ex.phil ved Høgskolen i Finnmark
Info om ex.phil og ex.fac ved Universitetet i Tromsø

Ex.phil og ex.fac ved Høgskolen i Lillehammer
Ex.phil og ex.fac ved Høgskolen i Stavanger
Ex.phil og ex.fac ved nki fjernundervisning, Nettskolen
Ex.phil ved Høgskolen i Bodø
Info om ex.phil og ex.fac ved Høgskolen i Akershus
Voksenopplæringen i Forsvaret

Bokhandler

Bokkilden
Gnist
Mao

Universitetsforlaget Ex.phil-sider
Cappelen Katalog - Ex.phil

Moro

Sofus' verden eller legemet er en klamp om foten, for sjelen - strykbesvarelser til ex.phil. Utdrag fra boka eller kjøp den hos bokkilden for 88,-

Tips oss om gode ex-phil linker!

(c) Copyright 2004 Sten Morten Andersen,
www.StenMorten.com

Anbefalt litteratur for DEL I: Filosofihistorie og vitenskapshistorie, fra UiO

Obs: Du er selv ansvarlig for de bøkene du bestiller. www.StenMorten.com tar ikke ansvar for feilbestilte bøker.

Bokkilden

Eriksen, Tranøy: Filosofi og vitenskap. Fra antikken til høymiddelalderen. Oslo 1991

og

Guttorm Fløistad: Filosofi og vitenskap. Fra renessansen til vår egen tid. Oslo 1991

eller

Gilje, Skirbekk: Filosofihistorie. Oslo 2000.

eller

Hareide, Hjelmervik, Kvilhaug (red.): Lærebok i filosofihistorie. Oslo 1996.

eller

Petter Nafstad: Europeisk filosofi. Oslo 1996.

eller

Anfinn Stigen: Tenkningens historie. Bind 1 og Bind 2. Oslo 1983 eller senere utgave.

eller

Helge Svare: I Sokrates' fotspor. Oslo 1997.

eller

Tollefsen, Syse, Nicolaisen: Tenkere og ideer. Oslo 1996 eller senere utgave.