Ex.phil
Del 1: Filosofihistorie og vitenskapshistorie

Den greske filosofi
Middelalderen
Den nyere tid
Den nyeste tid

Del 2: Vitenskapsteori

A: Språk og argumentasjonsteori
B: Vitenskapsfilosofi

Ex.fac
Fellesdel

Etikk
Vitenskap og rasjonalitet

Variantdel

Lingvistikk

 

 

Tips en venn om denne siden
Diskuter dette temaet
Skriv i gjesteboka

Få dagens filosofi-sitat på email
Tips oss om gode ex-phil linker
Send inn dine ex.phil-notater

Oversikt over pensum-litteraturen
Linker

Vitenskapsteori

(Inndelingen følger pensumlisten fra Universitet i Oslo / forelesningene til Arne Strand. Min fininndeling.)

Del II: Temagruppe A: Språk og argumentasjonsteori

Kilder: Forelesere Arne Strand, Egil Hjelmervik. Asheim, Brede, Thommesen: Språk og argumentasjon.
Språkteori
1. Syntaks: Velformede setninger.
1.1 Syntaktisk flertydighet.
2. Semantikk:
2.1 Sondringen mellom
2.1.2 språklige uttrykk,
2.1.3 betydning (intensjon) og
2.1.4 referanse (ekstensjon).
2.2 Språklige kategorier: Formulering, singulær term (betegnelse), generell term (betegnelse).
2.2.1 Singulære termer.
2.2.2 Generelle termer.
2.3 Semantisk flertydighet.
2.4 Tolking og presisering.
2.5 Typer av definisjoner.
2.5.1 Realdefinisjoner.
2.5.2 Nominaldefinisjoner.
2.5.2.1 Deskriptive definisjoner.
2.5.2.2 Normative definisjoner.
2.5.2.2.1 Seks krav til hensiktsmessighet.
3. Pragmatikk.
3.1 Talehandlinger.
3.2 Pragmatisk flertydighet.
Logikk og argumentasjon
Du finner mer om logikk på Diskret Matematikk-sidene (på engelsk)., og på Logic (på engelsk).

1. Logikk: Elementært om generell logisk teori, med vekt på grunnbegrepene logisk form og logisk gyldighet.
1.1 Setningslogikk.
1.1.1 Atomære setninger
1.1.2 Et resonnements setningslogiske form.
1.1.3 Hurtigprøven.
1.1.4 Sannhetstabeller.
1.1.4.1
1.1.4.2
1.2 Predikatlogikk.
1.2.1 Et resonnements predikatlogiske form.
1.3 Logisk gyldighet.
1.4 Logisk holdbarhet.
 
2. Beslutningsteori: Faktorer som inngår i rasjonelle praktiske avgjørelser, og hvordan faktorene bør virke sammen: Handlingsalternativer, mulige konsekvenser av handlingsalternativer, sannsynligheter og verdier, relevante etiske normer. Oppstilling av beslutningsteoretisk diagram. Sannsynlighetsdifferanser.
 

Del II: Temagruppe B: Vitenskapsfilosofi

Kilder: Foreleser Arne Strand. Odd Wormnæs: Vitenskapsfilosofi.
Vitenskapelig metode
1. Grunnebegreper.
1.1 Sannhetsteorier.
1.1.1 Korrespondanseteorien.
1.1.2 Koherensteorien.
1.1.3 Konsensusteorien.
1.2 Empiriske konsekvenser.
2. Hypoteser. Data.
2.1 Hypoteser.
2.1.1 Ulike typer hypoteser
2.1.2 Hypotesefunksjoner
2.1.2.1 Hovedhypoteser.
2.1.2.2 Hjelpehypoteser.
2.1.2.3 Ad hoc hypoteser.
2.1.2.4 Konkurrerende eller supplerende hypoteser.
2.1.2.4.1 Konkurrerende hypoteser.
2.1.2.4.2 Supplerende hypoteser.
2.1.3 Hypotesedannelse.
2.1.4 Hypotesebegrunnelse.
2.1.4.1 Aksiomatisk-deduktiv metode
2.1.4.2 Hypotetisk-deduktiv metode.
2.1.4.3 Holisme.
2.1.5 Svekking / styrking av hypoteser.
2.1.5.1 Verifisering av hypoteser
2.1.5.2 Falsifisering av hypoteser
2.1.6 Testbetingelser.
2.1.7 Forutsigelser.
2.1.8 Kriterier for hypotesevalg.
2.1.9 Vitenskapens vekst.
2.1.9.1 Popper.
2.1.9.2 Kuhn.
2.2 Data.
2.2.1 Ulike typer data.
2.2.2 Datas funksjon.
2.2.3 Datas teoriavhengighet.
Teorier. Viten og sannhet. Vitenskapelige lover. Nomotetisk og idiografisk forskning. . . Observasjon. Eksperiment. Intersubjektivitet.
3. Hermeneutikk.
3.1 Hermeneutiske grunnbegreper.
3.2 Gadamer (f. 1900): Hermeneutikk er ikke en metode.
3.3 Habermas (f. 1929). Kritikk av Gadamer.
Litt om dialektikk: Utvikling av motsigelser, overskridelser.
Forklaringstyper
1. Vitenskapelige forklaringer.
1.1 Årsaksforklaring.
1.2. Formålsforklaring.
1.3. Funksjonalistisk forklaring.
1.4 Vitenskapelige lover.
1.4.1 Tre krav til vitenskapelige lover.
1.5 Nomotetisk / ideografisk vitenskap.
Hva vil det si å forklare noe? Forholdet mellom forklaring, forutsigelse og testing. Årsaksforklaringers plass i ulike vitenskaper. Formålsforklaring: Forklaring av handlinger ut fra grunner.
Forholdet mellom forklaringstypene. Litt om problemer med å forklare historiske hendelser.
    

(c) Copyright 2004 Sten Morten Andersen,
www.StenMorten.com

Bertelsen, Ingvald
Exphil fra a til å

Pris:168.00
Medlemspris: 152.00
Spar: 16.00

Anbefalt litteratur for DEL II: Vitenskapsteori. Temagruppe A: Språk og argumentasjonsteori, fra UiO.

Obs: Du er selv ansvarlig for de bøkene du bestiller. www.StenMorten.com tar ikke ansvar for feilbestilte bøker.

Asheim, Brede, Thommessen: Språk og argumentasjon. 3. utgave, Oslo 1990.

eller

Frode Bjørdal: Kritisk tenkning. Oslo 1996.

eller

Føllesdal, Walløe: Argumentasjonsteori, språk og vitenskapsfilosofi. Oslo 2000.

eller

Øyvind Baune: Språk, logikk og argumentasjonsteori: Oppgavegjennomgåelser med teori i temagruppe A. 5. utgave, Oslo 1990 eller senere utgave.

 

Anbefalt litteratur for DEL II: Vitenskapsteori. Temagruppe B: Vitenskapsfilosofi, fra UiO

Obs: Du er selv ansvarlig for de bøkene du bestiller. www.StenMorten.com tar ikke ansvar for feilbestilte bøker.

Føllesdal, Walløe: Argumentasjonsteori, språk og vitenskapsfilosofi. Oslo 2000.

eller

Odd Wormnæs: Vitenskapsfilosofi. 2. utgave, Oslo 1987 eller senere utgave. Bokmål og nynorsk.

eller

Øyvind Baune: Vitenskap og metode. 6. utgave, Oslo 1989 eller senere utgave.

Ads by Hent.no